ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Laspas P
Αφαίρεση βαριάς σιλικόνης (HD OXANE) μέσω τεχνικών μικρού Gauge
16. Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς/Αμφιβληστροειδούς Αθήνα, Ιανουάριος 2021

Priester L, Laspas P, Stoffelns B, Pfeiffer N
Ergebnisse einer neuen Hybrid 23/25G Pars Plana Vitrektomie Methode zur Entfernung von Silikonöl höherer Viskosität in einer konsekutiven Fallserie
(Αποτελέσματα μιάς νέας υβριδικής μεθόδου 23/25G Pars Plana υαλοειδεκτομής για την αφαίρεση λαδιού σιλικόνης υψηλού ιξώδους σε μια σειρά περιστατικών)
117. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (117. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Οκτώβριος 2019

Laspas P
Αφαίρεση λαδιού σιλικόνης μέσω τεχνικών μικρού Gauge
14. Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς/Αμφιβληστροειδούς Αθήνα, Ιανουάριος 2019

Laspas P, Pitz S, Stoffelns B, Pfeiffer N Ihr Tumor ist verschwunden!
(Ο όγκος σας εξαφανίστηκε!)
116. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(116. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βόννη, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2018

Laspas P, Zhutdieva M, Brochhausen C, Musayeva A, Kouckek Zadeh J, Pfeiffer N, Xia N, Li H, Wess J, Gericke A
The M1 muscarinic acetylcholine receptor subtype is important for retinal neuron survival in mice
116. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(116. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βόννη, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2018

Chronopoulos P, Manicam C, Laspas P, Unkrig C, Göbel M, Li H, Xia N, Oelze M, Daiber A, Pfeiffer N, Gericke A
Resveratrol protects from ischemia-reperfusion injury in themouse retina
116. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(116. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βόννη, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2018

Laspas P, Leichenring V, Wahl J, Preussner W, Pfeiffer N, Hoffmann EM
Suture removal after trabeculectomy with fornix-based conjunctival flap does not influence the development of postoperative corneal astigmatism
4. International Glaucoma Symposium Μάιντς, Γερμανία, Ιούνιος 2018

Chronopoulos P, Manicam C, Laspas P, Unkrig C, Göbel ML, Li H, Xia N, Oelze M, Daiber A, Pfeiffer N, Gericke A
The antioxidative and neuroprotective effect of resveratrol on experimental retinal ischemia-reperfusion injury
4. International Glaucoma Symposium
(4. Διεθνές Συμπόσιο Γλαυκώματος)
Μάιντς, Γερμανία, Ιούνιος 2018

Laspas P, Pitz S, Stoffelns B, Pfeiffer N 82 Jahre altes Osteom?
(82 ετών οστέωμα;)
114. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(114. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Οκτώβριος 2016

Laspas P, Pitz S, Stoffelns B, Pfeiffer N
Papillenödem – Immer Neuroproblematik?
(Οίδημα θηλής – Πάντα νευρολογικό θέμα;)
113. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(113. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2015

Hoffmann E, Prokosch-Willing V, Laspas P, Culmann D, Pfeiffer N
Trabekulektomie mit Mitomycin C senkt Fluktuation des Augeninnendrucks
(Η τραμπεκουλεκτομή με μιτομυκίνη μειώνει τις διακυμάνσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης)
113. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(113. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2015

Gericke A, Unkrig C, Zhutdieva M, Laspas P, Pfeiffer N, Manicam C
Betulinic acid protects from ischemia-reperfusion injury in the mouse retina
113. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(113. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2015

Gericke A, Laspas P, Goloborodko E, Zhutdieva M, Manicam C, Pfeiffer N
Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) deficiency affects neuron survival in the retina of senescent mice
112. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(112. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2014

Laspas P, Goloborodko E, Manicam C, Pfeiffer N, Gericke
A Nitric oxide isoforms and their effect on ophthalmic artery responses and the survival of retinal neurons
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φλόριντα, ΗΠΑ, Μάιος 2014 Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2014; 55(13):2927

Gericke A, Manicam C, Zhutdieva M, Laspas P, Pfeiffer N
Role of Oxidative Stress on Endothelium-Dependent Vasodilation in the Ophthalmic Artery and on Retinal Ganglion Cell Survival in Mice
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φλόριντα, ΗΠΑ, Μάιος 2014 Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2014; 55(13):4352

Laspas P, Sniatecki J, Steege A, Goloborodko E, Kordasz M, Pfeiffer N, Gericke A
Einfluss des M1-Acetylcholinrezeptorsubtyps auf die Dichte retinaler Ganglienzellen in Mäusen
(Επίδραση του Μ1 υποδοχέα ακετυλχολίνης στην πυκνότητα των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς σε ποντίκια)
111. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(111. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2013

Gericke A, Kordasz M, Amato C, Laspas P, Goloborodko E, Steege A, Pfeiffer N
Role of α1-Adrenoceptor Subtypes in Pupil Dilation and Iris Anatomy in Gene-Targeted Mice
111. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(111. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2013

Laspas P, Pfeiffer N, Stoffelns B Prämakuläre Blutung bei Valsalva-Retinopathie
(Αιμορραγία ωχράς σε αμφιβληστροειδοπάθεια Valsalva)
111. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(111. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2013

Joachim SC, Gramlich OW, Laspas P, Kuehn S, Dick B, Grus FH
Antibody response against ocular tissues in a model of autoimmune glaucoma
110. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(110. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2013

Laspas P, Mirshahi A, Pfeiffer N, Pitz S
Protusio Bulbi mit Diplopie
(Εξόφθαλμός με διπλωπία)
110. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(110. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2013

Joachim SC, Gramlich OW, Laspas P, Kuehn S, Von Pein HD, Dick B, Grus FH
Increased Immune Response Against Ocular Tissue After Immunization With An Optic Nerve Antigen
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2012 Invest. Ophthalmol.
Vis. Sci. 2012 53: E-Abstract 6941

Joachim SC, Gramlich OW, Dick B, Laspas P, Piro S, Grus FH
Retinal ganglion cell loss is accompanied by antibody depositions and activation of microglia after Immunization with retinal antigens
109. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(109. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2011

Gramlich OW, Joachim SC, Gottschling PF, Laspas P, Cuny CS, Grus FH, Pfeiffer N
MBP-Induced retinal ganglion cell loss and antibody development against ocular tissues in experimental autoimmune encephalomyelitis
109. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(109. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2011

Joachim SC, Gramlich OW, Dick BH, Pirro S, Laspas P, Grus FH
Importance Of Autoreactive Antibodies For Retinal Ganglion Cell Loss In A Model Of Experimental Autoimmune Glaucoma
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2012
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2011 52: E-Abstract 2447

Gramlich OW, Joachim SC, Laspas P, Gottschling PF, Cuny CS, Pfeiffer N, Grus FH
Immune-driven Retinal Ganglion Cell Loss In MBP-induced Optic Neuropathy
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2011
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2011 52: E-Abstract 2928

Laspas P, Joachim SC, Gramlich OW, Gottschling PF, Cuny CS, Pfeiffer N, Grus FH
Immunization with optic nerve antigens causes loss of retinal ganglion cells and elevated antibody reactivity against ocular tissues
World Ophthalmology Congress (WOC)
(Παγκόσμιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο)
Βερολίνο, Γερμανία, Ιούνιος 2010

Stahl VD, Joachim SC, Gramlich OW, Laspas P, Pfeiffer N, Grus FH
Time-related expression of glial fibrillary acidic protein in a nοn-intraocular-pressure related glaucoma model
World Ophthalmology Congress (WOC)
(Παγκόσμιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο)
Βερολίνο, Γερμανία, Ιούνιος 2010

Joachim SC, Gramlich OW, Loos Z, Laspas P, Stahl VD, Pfeiffer N, Grus FH
Retinal ganglion cells in the Experimental Autoimmune Glaucoma Model die through apoptosis World Ophthalmology Congress (WOC)
(Παγκόσμιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο)
Βερολίνο, Γερμανία, Ιούνιος 2010

Laspas P, Joachim SC, Gramlich OW, Gottschling PF, Cuny CS, Pfeiffer N, Grus FH
Immunization With Ocular Antigens Leads to Loss of Retinal Ganglion Cells and Increased Immunoreactivity Against Ocular Tissues
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2010
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2010 51: E-Abstract 3646

Stahl VD, Joachim SC, Gramlich OW, Laspas P, Pfeiffer N, Grus FH
Sequential Increase of Müller Glia in a Non-Intraocular-Pressure Related Glaucoma Model
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2010
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2010 51: E-Abstract 3726

Joachim SC, Gramlich OW, Loos Z, Laspas P, Stahl VD, Pfeiffer N, Grus FH
Apoptotic Retinal Ganglion Cell Death Triggered Through Immunization With an Ocular Antigen via Caspase-3 Mediated Pathway
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2010
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2010 51: E-Abstract 2107

Laspas P, Joachim SC, Gramlich OW, Stahl VD, Seidel P, Cuny CS, Gottschling PF, Barbeck M, Ghanaati S, Pfeiffer N, Kirkpatrick CJ, Grus FH
Binding of auto-retinal antibodies from animals with Experimental Autoimmune Glaucoma
107. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(107. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2009

Gramlich OW, Joachim SC, Gottschling PF, Cuny CS, Stahl VD, Laspas P, Pfeiffer N, Grus FH
Deposits of antibodies in retina correlates with a retinal ganglion cell loss in animals with Experimental Autoimmune Glaucoma
107. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(107. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2009

Stahl VD, Joachim SC, Gramlich OW, Laspas P, Cuny CS, Gottschling PF, Pfeiffer N, Grus FH
Activated glial cells in a non-ocular-pressure related glaucoma model
107. Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
(107. Συνέδριο της Γερμανικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας)
Βερολίνο, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2009

Joachim SC, Gramlich OW, Laspas P, Gottschling PF, Cuny C, Pfeiffer N, Grus FH
Auto-retinal antibodies in animals with Experimental Autoimmune Glaucoma
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVO
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2009
Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50: E-Abstract 4280

Gramlich OW, Joachim SC, Gottschling PF, Cuny CS, Stahl VD, Laspas P, Pfeiffer N, Grus FH
Antibody deposits in retina correlate with loss of retinal ganglion cells in an Experimental Autoimmune Glaucoma model
Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology/ARVΟ
(Ετήσια συνάντηση της οργάνωσης για την έρευνα στην όραση και την οφθαλμολογία)
Ορλάντο, Φορτ Λάουτερντέιλ, ΗΠΑ, Μάιος 2009
Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50: E-Abstract 151